jasonderulo

印度x加拿大DJ rapper Tesher《Jalebi Baby》MV已經有得睇喇✨

印度x加拿大DJ rapper Tesher ?? ?? 帶啲 Hip-Hop同Bollywood風格嘅《Jalebi Baby》成為Tiktok大熱?