Oscar涂毓麟

Oscar 涂毓麟 x Joey 戴祖儀重現《阿飛正傳》經典情節

「從依家開始我哋就係一分鐘嘅朋友,呢個係事實,你改變唔到,因為已經過咗去」 呢句對白對大家嚟講相信一啲都唔陌生 Oscar 涂毓麟 x Joey 戴祖儀重現《阿飛正傳》經典情節

Oscar涂毓麟 x C桃科大你問我答⁉️

今次Oscar 同科大師妹C桃一齊解答大家對科大嘅問題? 究竟科大係咪想像中咁chur❓

Jace陳凱詠 x Phoebus@P1X3L合唱《我們再不講再見》??

上次聽咗Jon Jon 同 Ah Gi唱嘅《我們再不講再見》✨ 今次我哋就邀請咗Jace 同 Phoebus 一齊合唱呢首歌????

Oscar 涂毓麟 x Joey 戴祖儀 x 谷LIVE Facebook Music LIVE

嚟緊星期三(28/7) Oscar 同Joey 將會係谷LIVE 唱歌俾大家聽?

Jon Jon x Ah Gi 合唱《我們再不講再見》??

大家聽咗Oscar 同 Joey 唱嘅版本咁多次? 今次我哋邀請咗Jon Jon 同 Ah Gi 一齊合唱呢首歌?